Sağlık Bakanlığı, Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri Açıkladı.Yeni Enson Üst öğrenim yazisi 30/04/2019


 


22.03.2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 848 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılında da uygulanmaya devam eden Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı’nın 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek
mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir.
Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri
üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.Bu çerçevede, Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde veya sağlık tesislerinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin, ilgi (a) ve ilgi (b) yazıya ekli listede belirtilen lisans bölümü veya önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen haklardan faydalanabileceği bildirilmişti.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Bakanlığımıza göndermiş olduğu yazılar kapsamında ilgi (a) ve ilgi (b) yazıya ekli liste güncellenmiş olup, Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde veya sağlık tesislerinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans bölümü veya önlisans programlarından
herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen haklardan faydalanabileceği hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

Wordpress Tema indir
Yandex.Metrica