Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Referandum sonuçları açıklandı. İşte Evet Hayir oranlari

16 Nisan 2017 Anayasa maddelerindeki degisikliklerin oylandigi Referandum sonuçları saat 18:00 de açıklanmaya baslayacak saat 21:00 e kadar kesin sonuclarin belli olacagi tahmin edilmektedir.
YSK’nin aciklamasiyla Anayasa degisikliginin kabul edilip edilmedigi ortaya cikacaktir

16 NISAN 2017 REFERANDUM SONUÇLARI

KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE “EVET” ÇIKTI

Kesin olmayan sonuçlara göre, Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Halk oylamasında ‘Evet’ çıkmıştır. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır.

16 NİSAN’DA NE OYLANACAK

Evet ya da hayır sonucu çıksa da demokrasinin kazanacağı 2017 referandum sonuçları, milletin Cumhurbaşkanlığı sistemine geçip geçmeme konusunda kesin kararı olacak. Peki evet çıkarsahayatımızda, siyasette, yönetimde neler değişecek. İşte Anayasa değişikliğinin detaylar:

Cumhurbaşkanı’nın seçimi:

Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, görev süresi milletvekilleri gibi 5 yılla sınırlı olacak. Seçilen Cumhurbaşkanı iki defa görev yapabilecek. Bunun yanında 100 bin seçmen ve en az yüzde 5 oya sahip siyasi partiler aday gösterebilecek. İlk turda seçim yapılamazsa, ikinci pazar günü seçim yenilenecek.

Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak

Anayasa değişikliğiyle hükümet etme sistemi değişiyor. Cumhurbaşkanı devletin başı görevini üstleniyor. Halkoylamasında sunulan metinle “başbakanlık” kalkıyor, görev ve yetkileri cumhurbaşkanına geçiyor. Cumhurbaşkanı kanunları onaylama, Meclis’e geri gönderme ya da Anayasa Mahkemesi’ne gönderme hakkına devam ediyor. Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama yetkisine sahip olurken, “başbakan”lık makamı lağvediliyor. Bunun dışında Cumhurbaşkanı üst kademe kamu yöneticilerini atama ve görevden alma ile diplomat görevlendirme yetkisine sahip oluyor. Cumhurbaşkanı’nın “Başkomutanlık” sıfatı devam edecek. Yürütme yetkisine ilişkin kararname çıkarabilecek. Ancak Anayasa’da yer alan konularda kararname çıkaramayacak.

Cumhurbaşkanının dokunulmazlığı kalkıyor

Madde, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılmasını öngörüyor. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşüp, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis’teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığı’na sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

Cumhurbaşkanı’nın yardımcıları ve vekaleti

Cumhurbaşkanı için yardımcı sınırlaması bulunmuyor. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda 45 gün içerisinde seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı’na, Cumhurbaşkanı’nın atayacağı yardımcısı vekalet edecek ve yetkilerini kullanabilecek.

Seçimler: Meclis üye tamsayısının 5’te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimleri birlikte yapılacak. Bunun yanında Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesi kararını alabilecek.

OHALnasıl ilan edilecek

Cumhurbaşkanı ayaklanma, savaş hali, afet, salgın gibi olaylarda 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilecek. Meclis gerekli gördüğü takdirde OHAL süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya kaldırabilecek. Cumhurbaşkanı savaş halleri dışında 4 ayı geçmemek koşuluyla OHAL’i uzatabilecek. OHAL döneminde çıkarılan kararnameler 3 ay içerisinde Meclis’te görüşülecek, aksi takdirde yürürlükten kalkacak.

Sıkıyönetimtarih oluyor

“Sıkıyönetim” ibaresi kalkarken, Bakanlar Kurulu yetkileri Cumhurbaşkanı’na devrediliyor. “Başbakan” ifadeleri “Cumhurbaşkanı Yardımcıları” ifadesi şeklinde değiştirilecek.

Askeri yargı kalkıyor

Yargıda birlik için askeri mahkemeler kaldırılarak, görev ve yetkileri sivil mahkemelere devrediliyor. Ancak savaş durumunda askeri mahkemeler sadece askeri suçları yargılamak için kurulabilecek.

Bütçe yapma hakkı

Cumhurbaşkanı’nın tek kanun yapma hakkı bütçe üzerine olacak. Cumhurbaşkanı mali yılbaşından 75 gün önce Meclis’e bütçeyi sunmak zorunda. Meclis’in onaylaması durumunda yürürlüğe girecek kanunun onaylanmaması durumunda ise geçici bütçe yapılacak.

Halkoylamasında evet çıkması durumunda, yasalardaki ilgili maddelerin de düzenlenmesi hükmü getiriliyor.

HSYK’da isim değişikliği ve mahkemeler

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun ismindeki “yüksek” ibaresi kaldırılıyor. 13 üyeli HSK’nın Adalet Bakanı ve Müsteşarı doğal üye olacak. Bunun dışında 4üyesi birinci sınıf hakim ve savcılar arasından Cumhurbaşkanı’nca, 3 üyesi Yargıtay, bir üyesi Danıştay, 3 üyesi yükseköğretim kurumları ile avukatlar arasından Meclis tarafından seçilecek.

Mahkemelere yeni tanım geliyor:

Mahkemelerin tanımındaki “bağımsız” ibaresinin yanına “tarafsız” tanımı da getiriliyor.

Milletvekili sayısı artıyor:

550 olan milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor.

Seçilme yaşı düşüyor:

Daha önce 25 olan seçilme yaşı, yeni sistemde 18’e düşecek. 18 yaşında Meclis’e girenler askerlikten muaf tutulacak.

Seçimlerin yapılması:

Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı anda 5 yılda bir yapılacak.

Yasalar nasıl çıkarılacak:

Yasama görevi Meclis’te olacak. Milletvekillerinin sunacakları teklifin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak. Bunun yanında OHAL, af, para basmak, savaş yetkisi ve milletler arası anlaşmaları onaylamak da bulunuyor.

Denetim yetkisi:

Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru önergeleriyle denetim yolu açık olacak.

Referandum sonuçları açıklandı mı? 16 nisan referandum sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kapandı. Oylar sayılılırken herkes sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Evet mi önde hayır mı önde heyecan dorukta. Haberimizen 16 Nisan oylamasında hangi ilden hangi oranda evet ve hayır çıkacak öğrenebilir, sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte referandum sonuçlarının açıklanacağı saat ve diğer detaylar…

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: