Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ARAPÇA I AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS

 • Dersin Amaçları

  AYRIK ÖZNE ZAMİRLERİ (MERFÛ MUNFASIL ZAMİRLER)  (Bölüm 1)

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Günlük Hayatımızda Arapça 1

  Selamlaşmaya ilişkin sözcükleri kullanabilme

  1. Merfû Munfasıl Zamirler (Ayrık Özne Zamirleri)

  Arapçadaki ayrık özne zamirlerini ezberleme ve yerinde kullanabilme, eril-dişil sözcükleri ayırt edebilme

  1. Kendini Tanıt

  Tanışma ve kendini tanıtmaya ilişkin sözcükleri kullanabilme

  1. Mazi Fiil Çekimi (Di’li Çeçmiş Zaman)

  Di’li geçmiş zaman kipinde basit fiil çekme becerisi edinebilme

   

  ARAPÇADA FİİLLER (Aksâm-ı Seb‘a)  (Bölüm 2)

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Günlük Hayatımızda Arapça 2

  Selamlaşmaya ilişkin ifadeler yoluyla farklı fiil çekimlerini kullanabilme

  1. Arapçada Sülâsî Fiiller ve Türleri

  Arapçadaki sülâsî (üç harften oluşan) fiil türlerini ayırt edebilme

  1. Muzâri Fiil Çekimi (Şimdiki/Geniş Zaman)

  Arapçada sülâsî fiil kalıplarını kullanarak Sâlim fiili şimdiki zaman kipiyle çekme becerisi elde edebilme

  1. Bitişik Nesne Zamirleri (Mansûb Muttasıl Zamirler)

  Arapça bitişik nesne zamirlerini ezberleme ve bunların kullanımlarını diyaloglarla pekiştirebilme

  1. Mesleğin Ne?

  Arapçada meslek isimlerini tanıma, meslek sorup, mesleğini söyleyebilme

   

  ARAPÇADA İSİMLER (Tekil – İkil – Çoğul) (Bölüm 3)

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Günlük Hayatımızda Arapça 3

  Günlük hayatta, “…kim?, …nerede?, …ne?”  gibi soru ifadelerini, uygun isim, zamir ve fiillerle kullanabilme ve bu tür sorulara uygun cevapları verebilme  

  1. Arapçada İsimler (Merfû, Mansûb, Mecrûr)

  Merfû, mansûb ve mecrûr kavramlarını tanıyabilme, tekil kelimelerin merfû, mansûb ve mecrûr şekillerini ayırt edebilme

  1. Arapçada İkiller

  Arapçadaki isimlerin ikil formlarını tanıyabilme, ikil isimlerin merfû, mansûb ve mecrûr şekillerini ayırt edebilme

  1. Arapçada Çoğullar

  Arapça çoğul formlarını tanıyabilme, çoğul isimlerin merfû, mansûb ve mecrûr şekillerini ayırt edebilme

   

  ARAPÇADA FİİL CÜMLESİ (Bölüm 4)

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Günlük Hayatımızda Arapça 4

  Günlük hayatta “Tatilde ne yaptın? Tatilde nereye gittin?”  gibi soru ifadelerini uygun isim ve fiillerle kullanabilme

  1. Fiil Cümlesi ve Fiil Cümlesinin Öznesi

  Fiil cümlesinin yapısını ve ögelerini tanıyabilme, bitişik özne zamirlerini (merfû muttasıl zamirleri) ayırt edebilme, Fiil-Fâ‘il uyumu kuralını uygulayabilme ve örnek cümlelerle pekiştirme

  1. Fiil Cümlesinin Nesnesi

  Fiil cümlesinin nesnesi olan mef‘ûlü tanıma ve fâ‘il ile mef‘ûlün yer değiştirip değiştiremediği durumları ayırt edebilme

  1. Ne yedin?, Ne içtin?

  Fiil cümleleri kurarak günlük hayatta ne yiyip içtiğini ifade edebilme

  ARAPÇADA İSİM CÜMLESİ (Bölüm 5)

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Günlük Hayatımızda Arapça 5

  Günlük hayatta “…nerede?, …nerede biliyor musun?”  gibi soru ifadelerini cümle içinde kullanabilme

  1. Harf-i Cerler ve Yer Zarfları

  Arapça harf-i cerler, anlamları, kullanım şekilleri ve yer zarflarına ilişkin bilgileri, görsellerle ve örnek cümlelerle pekiştirme

  1. İsim Cümlesi

  İsim cümlesinin yapısını ve ögelerini tanıyabilme; isim cümlesi kurabilme becerisi kazanma

  1. Haber Çeşitleri

  Arapçada isim cümlesinin yüklemi niteliğindeki haberin çeşitlerini tanıyabilme

  1. Haberin Mubtedadan Önce Kullanılması

  İsim cümlesinin yüklemi olan haberin, öznesi olan mubtedadan önce geldiği durumları ayırt edebilme ve örnekleyebilme

  1. Nerede Yaşıyorsun?

  Kendisini tanıtırken, okuduğu okulu ve yaşadığı şehri ifade edebilme

  ARAPÇADA İŞARET SIFATLARI (Bölüm 6)

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Günlük Hayatımızda Arapça 6

  Günlük hayatta  “Bu kimdir?”, “Bu nedir?”  gibi soru ifadelerini kullanabilme

  1. Arapçada İşaret Sıfatları

  İşaret sıfatlarını tanıyabilme, bu sıfatları cümle içinde kullanabilme becerisi kazanma

  1. Soru Edatları

   Arapça soru sorma üslubunu tanıyabilme, farklı soru edatlarıyla ve işaret sıfatlarının yer aldığı  ifadelerle bunu pekiştirme

  1. Nerede çalışıyorsun?

     Günlük hayatta mekâna ilişkin soru edatlarını kullanabilme ve kendini tanıtırken nerede çalıştığı ile ilgili kısa bilgi verebilme

   

  ARAPÇADA İSİM TAMLAMASI(Bölüm 7)

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Günlük Hayatımızda Arapça 7

  Günlük hayatta “Hangi mevsimdeyiz?”, “Bugün günlerden ne?”, “Hangi aydayız?”  gibi soru ifadelerini cümle içinde kullanabilme ve cevabını verebilme

  1. İsim Tamlaması

  Arapça isim tamlamasını, anlamlarını, kullanım şekillerini ve i‘râbını görsellerle ve örnek cümlelerle pekiştirme;  isim tamlamasının belirtili ve belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması olarak türlerini tanıma ve i‘râbını yapabilme,  isim tamlamasını tekil, ikil ve çoğul isimlerle kurabilme becerisi kazanma

  1. Evde ne var?

  Evin bölümlerini ve bazı ev eşyalarını Arapça olarak cümle içinde kullanabilme

   

  ARAPÇADA SIFAT TAMLAMASI (Bölüm 8)

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Günlük Hayatımızda Arapça 8

  Günlük hayatta “Neyin var?  Ağrın var mı? Ateşin var mı?”  gibi soru ifadelerini cümle içinde kullanabilme ve cevabını verebilme

  1. Sıfat Tamlaması

  Arapça sıfat tamlaması oluşturma ve tamlamaları cümle içinde doğru kullanabilme becerisi kazanma

  1. Ben bir doktorum

  Vücut organlarının bazılarının isimlerini ve işlevlerini tanıma

  ARAPÇA FİİLLERDE OLUMSUZLUK, EMİR, NEHİY (Bölüm 9)

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Günlük Hayatımızda Arapça 9

  Günlük hayatta mutfak ihtiyaçlarından söz edebilme; markette, manavda, kasapta bulunan yiyecek isimlerini kullanabilme

  1. Fiillerde Olumsuzluk

  Arapça mâzî ve muzâri fiilleri olumsuz olarak kullanma becerisi kazanma, (لَمْ) cezm edatı ile olumsuz mâzî yapabilme ve bununla ilişkili olarak cezm alâmetlerini tanıma

  1. Arapçada Emir Kipi

  Arapça fiilleri emr-i hâzır ve nehy-i hâzır formlarına çevirebilme

  1. Neye ihtiyacın var?

  Mutfak alışverişi yaparken neye ihtiyacı olduğunu söyleyebilme; bazı yiyecek isimlerinin renk sıfatlarıyla birlikte kullanılıyor olmaları dolayısıyla önemli bazı ana renkleri tanıma

  ARAPÇA FİİLLERDE EMR-İ GÂİB VE NEHY-İ GÂİB  (Bölüm 10)

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Günlük Hayatımızda Arapça 10

  Günlük hayatta spor türlerini tanıma ve sporun önemini anlama

  1. Fiillerde Emr-i Gâib ve Nehy-i Gâib Çekimi

  Arapça fiilleri emr-i gâib ve nehy-i gâib formlarına çevirebilme

  1. Ayrık Nesne Zamirleri (Mansûb Munfasıl Zamirler)

  Arapçada mansûb munfasıl zamirleri tanıma

  1. Hangi sporu yapıyorsun?

  Hangi sporu yaptığından ve bu sporun insan sağlığına yararından bahsedebilme

 • Öğe

  Dersin Yapısı

  Bu çevrimiçi ortam, kitaplara dayalı bireysel öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

  Ders kitabı bölümünden bütün haldeki (ünitelerin tamamını içeren) ders malzemelerine ulaşabilirsiniz. Ünite bağlantıları altında ise;

  • ünitenin amaçlarını içeren kısa tanıtımı,
  • ünite ile ilgili farklı öğrenme malzemelerini,
  • ünitede ele alınan konuları daha iyi anlamanıza ve ünitenin içeriği ile ilgili sorularınızı sorumanıza yardımcı olacak ünite etkinliklerini ve
  • ünitede anlatılanları ne ölçüde anladığınızı test etmenize yardımcı olacak ünite sonu sınavı sunulmaktadır. 

  Deneme sınavları bölümünde, ara sınav ve final öncesinde bastırılabilir deneme sınavlarına ulaşabilir, ayrıca çevrimiçi olarak kendinizi test edebilirsiniz.

 • Öğe

  Notlandırma İlkeleri

  Notlandırma ile değerlendirme sistemiyle ilgili olarak;

  • Başarı Notu Nedir?
  • Harf Notları Nelerdir?
  • Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması nedir?
  • Ara ve dönem sonu sınav notunun başarı notuna katkısı ne kadardır?

  gibi sorularınızın cevaplarını #izleogren veya üniversite web sayfamız üzerinden öğrenebilirsiniz.

 • Öğe

  Nasıl Çalışmalıyım?

  Dersimiz, öğrenci olarak sizlerin kendi hızınızda ve bireysel olarak çalışmanızı öngören bir tasarıma sahiptir. Dersin ana malzemesi kitabınızdır. Başta bu çevrimiçi ortam olmak üzere diğer tüm hizmetlerimiz destek amacıyla sunulmaktadır. Bu bağlamda ders kitabınızı okumanız son derece önemlidir. Çalışma yöntemi olarak önerimiz, kitabınızı alır almaz düzenli olarak okumaya başlamanızdır. Günde en fazla 1 saat harcayarak derste başarıyı yakalayabilirsiniz. Bu çevrimiçi ortamda sizlere hafta hafta düzenli çalışma imkanı sunmaya çalışıyoruz.

  Önerimiz, menüde yer alan Üniteler bölümünden başlayarak her hafta ilgili üniteleri gözden geçirmeniz ve sizlerden yapmanız beklenen etkinlikleri gerçekleştirmenizdir.

  Özetle her hafta aşağıda belirtilenleri gerçekleştirirseniz başarıyı yakalayabilirsiniz:

  • İlgili üniteyi çalışın ve ders kitabınızda yer alan Sıra Sizde sorularını cevaplamaya çalışın.
  • Her ünite için öngörülen ilk etkinliğin adımlarını takip ederek tamamlayın.
  • İkinci etkinliği gerçekleştirin.
  • Varsa dersin e-Seminerine katılın.

  Unutmayın! Başarının anahtarı düzenli ve sadece yeterince çalışmadır.

 • Öğe

  Telif Hakları ve Paylaşım Kuralları

  • Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan ders içeriklerinin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, içeriklerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi ya da herhangi bir yolla çoğaltılması/dağıtılması/paylaşılması yasaktır.
  • Ders topluluğu bağlantısından ulaşılan tartışma konuları ve ünite içerisinden erişilebilen etkinlikler altında amacı dışında paylaşım yapılmamalıdır. 
  • Bu alanlarda yazılan iletilerin kamu düzenini bozucu ve kanunlara aykırı olmaması gerekmektedir. Yasalara aykırı iletilere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk gönderene aittir. 
  • Katılımcılar herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığına ya da aşağılamaya izin verecek doğrudan ya da dolaylı anlamlar taşıyan, herhangi bir kişinin ahlak anlayışını eleştirici yazılar, kişileri / kurumları küçük düşürücü, hakaret niteliğinde iletiler yazmamayı taahhüt eder.Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu kabullenmiş sayılır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: