Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Bölümü

İlahiyat

Programın Amaçları

İlahiyat Önlisans Programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır. İlahiyat Önlisans Programı lâik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı içinde ve çağdaş eğitim olanaklarıyla kişilerin ilahiyat alanındaki bilgilerini artırmayı amaçlamaktadır​. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Bölümü 1.Sınıf 1.Dönem Güz Dönemi Ders Çalışma Whatsapp grubu Grup Katılım bağlantı linki ;

https://chat.whatsapp.com/9nQtEjtlReoJzBBBKTJkLZ

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İlahiyat Önlisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsiniz.

Okutulan Dersler – AKTS Kredileri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ARA1001 Arapça I (APÇ) Zorunlu 2+0 4.0
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 3+0 3.0
İLH1001 İslam İnanç Esasları Zorunlu 2+0 4.0
İLH1002 İslam İbadet Esasları Zorunlu 2+0 4.0
İLH1003 İslam Ahlak Esasları Zorunlu 2+0 4.0
İLH1004 İlk Dönem İslam Tarihi Zorunlu 4+0 7.0
İLH1005 İslam Sanatları Tarihi Zorunlu 2+0 4.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ARA1002 Arapça II (APÇ) Zorunlu 2+0 4.0
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 3+0 3.0
İLH1006 Tefsir Tarihi ve Usulü Zorunlu 4+0 6.0
İLH1007 Hadis Tarihi ve Usulü Zorunlu 4+0 6.0
İLH1008 İslam Hukukuna Giriş Zorunlu 2+0 4.0
İLH1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti Zorunlu 2+0 4.0
İLH1010 Türk İslam Edebiyati Zorunlu 2+0 3.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ARA2001 Arapça III (APÇ) Zorunlu 2+0 3.0
İLH2001 Tefsir Zorunlu 4+0 6.0
İLH2002 Günümüz Fıkıh Problemleri Zorunlu 2+0 3.0
İLH2003 İslam Düşünce Tarihi Zorunlu 2+0 3.0
İLH2004 İslam Mezhepleri Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
İLH2005 Din Psikolojisi Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ARA2002 Arapça IV (APÇ) Zorunlu 2+0 3.0
İLH2006 Hadis Zorunlu 4+0 6.0
İLH2007 Kelam’a Giriş Zorunlu 3+0 4.0
İLH2008 Din Sosyolojisi Zorunlu 3+0 4.0
İLH2009 Yaşayan Dünya Dinleri Zorunlu 2+0 3.0
İLH2010 Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik Zorunlu 2+0 3.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir. Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

İlahiyat Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz. İlahiyat Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

İlahiyat Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2018 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

Wordpress Tema indir
Yandex.Metrica