Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

694 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı Değişti. 25.08.2017

Bugün yayinlanan resmi gazetenin 30165 Sayisinda 663 teşkilat yasasi   resmen degisti

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121’inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 18/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

694 KHK’YI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

694 khkda 181. Maddeden 195. maddeye kadar sağlık bakanlığı Yeni Teşkilat yapısı ile ilgili maddelerden oluşmaktadır

Sağlıkta 694 sayılı khk ile tek çatıya geçildi.İşte khk da yer alan yeni düzenlemeler detaylar için tıklayınız…..

25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat Yasasında değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler şu şekilde:

• Kamu Hastaneleri Kurumu ile Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürlüğe dönüştürülecek.
• Kamu Hastaneleri ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüklerinin personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütme görevi kalmayacaktır.
• İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamuhastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilecek.
• İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapacak ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirecek.
• Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilecek. Hastane başhekimine bağlı olarak idarî ve malî işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak. Başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulabilecek.
• İl ve ilçe sağlık müdürü tabip olmalı; il sağlık müdürü, başkan ve başkan yardımcısı, başhekim ve müdürlerin kamu veya özel sektörde en az 5 yıl, ilçe sağlık müdürü, uzman ve müdür yardımcılarının ise 3 yıl iş tecrübesine sahip bulunması gerekmektedir.
• Sözleşme süreleri iki yıldan dört yıla kadar olacaktır.
• Başarısızlık sebebiyle il sağlık müdürünün değişmesi halinde başarısızlığa sebebiyet veren başkan ve yardımcıları ile ilçe sağlık müdürlerinin ve başhekimlerin sözleşmeleri kendiliğinden sona erecektir.
• Kadrolar üç ay içerisinde yayımlanan KHK’ya uygun hale getirilecektir.
• Gerekli düzenleyici işlemler (mevzuat) 6 ay içerisinde yapılacaktır.
• Bu değişikliklerin yayımı tarihinde görevde bulunan Bakanlık, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanmış veya görevlendirilmiş olup kadroları iptal edilen personelden; Kurum Başkanı, Kurum Başkan Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürlüğünde müdür ve müdür yardımcısı olanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erecektir.
• Kurum Başkan Yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına asaleten atanmış bulunanlar Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılacaktır.
• İl sağlık müdür yardımcısı ve halk sağlığı müdürlüğünde müdür yardımcısı kadrolarına asaleten atanmış bulunanlar ise şube müdürü kadrolarına atanmış sayılacaktır.
• 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, 663 sayılı KHK gereği sözleşme imzalamış olanlar, en son ayrıldıkları 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyona dönebilecek.
• Tabip, uzman tabip ve aile hekimleri 72 yaşına kadar çalışabilecek.


 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: